No. Cap usuari de les aplicacions de SafeTroop podrà ser rastrejat, geolocalitzat ni monitoritzat a menys que activi la senyal d’alerta. Entrar a l’aplicació no permet rastrejar la ubicació de l’usuari.