No. Safetroop no gestionarà cap dada de caràcter personal, laboral ni policial. La informació sobre cada incident només serà traslladada des de la interfície de sala policial i els seus servidors i els terminals dels agents que, com a policies, tenen accés a aquest tipus d’informació.