. La descàrrega de l’aplicació, així com les credencials d’accés, es facilitaran a través dels departaments d’administració de cada unitat policial o de servei d’emergència. S’accedirà per número de TIP de cada agent i amb la contrasenya facilitada per cada administració. Aquesta podrà ser modificada per l’agent i es podrà accedir a través de contrasenya, reconeixement facial i dactilar.