. Totes les administracions amb competències en seguretat pública que integren el nostre sistema tindran la possibilitat d’estar interconnectades per a aquelles situacions en què es consideri necessari ampliar el radi de cerca en temps real. Això multiplica l’efectivitat, amortitza recursos, redueix la inversió, agilitza els tràmits, minimitza els riscos i millora la percepció de seguretat.