. Les aplicacions de SafeTroop, en situacions de delictes greus i alarma social, permeten l’activació i optimització del 100% dels recursos d’emergència i policials estiguin o no de servei. Això multiplica enormement l’efectivitat ja que es genera un «efecte gàbia» d’enormes dimensions.