Avis legal

Primer.- Llei de Serveis de la Societat de la Informació

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i la Directiva Europea 2000/31/CE s’informa que l’empresa propietària que gestiona aquesta Web i App. SAFETROOP TECHNOLOGIES, S.L. (d’ara endavant “SafeTroop”), amb CIF B44925204 i domicili social al Carrer Espinoi 8/10 Local 1, CP 08024 (Barcelona), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al diari 1397, assentament 1596.

Pot contactar amb Saferoop a través del correu electrònic info@safetroop.com

 

Segundo.- Finalitat de la Web i Apps

A efectes del compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, d’ara endavant LSSI SafeTroop li informa que la finalitat de la web és publicitària i informativa dels serveis que presta, essent aquests la gestió d’aplicacions per mantenir informades en temps real totes les unitats d’emergència de forma simultània amb l’objectiu de prestar suport en tasques d’emergència

Les dades personals que vostè ens faciliti a través del lloc web seran tractades exclusivament per facilitar la informació sol·licitada o, en cas de contractació del servei, per a la correcta gestió administrativa i seguiment d’aquest servei, així com la gestió de facturació i cobrament del mateix. En tot cas, les dades a les quals s’accedeixi a través de les aplicacions amb motiu de la prestació del servei estan adequadament protegides, i no podran ser rastrejades, geolocalitzades ni monitoritzades llevat que activi la senyal d’alerta

Aquest avís legal estableix les condicions d’ús de la web

Tercer.- Condicions d’accés de l’usuari

L’usuari es compromet a utilitzar la informació continguda a la web i les aplicacions únicament per a les seves finalitats pròpies, sense realitzar cap tipus d’explotació comercial diferent dels usos autoritzats. L’usuari respondrà davant SafeTroop o davant tercers, de qualsevol dany i perjudici que pogués causar-se com a conseqüència del incompliment d’aquesta obligació

L’usuari de la web tindrà dret a l’accés lliure i gratuït a la informació pública recollida en la mateixa. No obstant això, SafeTroop es reserva el dret a restringir l’accés a determinats apartats per a ús exclusiu dels usuaris amb compte de client, destinada a la contractació i gestió del servei contractat.

Quart. Limitació de responsabilitat..

 

  • SafeTroop posa tot el seu esforç en que els continguts propis de la web, o de tercers inclosos en aquesta, si és el cas, estiguin lliures de qualsevol error. No obstant això, no es responsabilitza ni assegura la seva veracitat, idoneïtat ni respondrà de les conseqüències que es produeixin per l’ús d’aquests.
  • SafeTroop No es responsabilitza per l’existència de virus, cucs o qualsevol altre element equivalent, sent l’usuari l’únic responsable de proveir-se dels mecanismes necessaris per evitar la verificació de danys als seus equips o sistemes d’informació.
  • SafeTroop No assumeix cap tipus de responsabilitat per raó de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, accés o ús de la web i l’aplicació, i, en particular, per això següent:

 

  1. L’existència de qualsevol fallida en l’accés, que provoqui una interrupció, o de programació, relacionats amb la web i/o aplicacions i el seu funcionament, qualsevol que sigui el seu origen, qualsevol element perjudicial, o la intervenció d’un tercer, així com: caiguda del servidor, actualització i precisió de les dades, tasques de manteniment, capacitat insuficient per a suportar els sistemes informàtics necessaris per a la utilització del servei ofert, o supòsits similars
  2. L’execució d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés a la web i/o aplicacions o als seus continguts.
  3. L’absència de veracitat, exactitud, exhaustivitat, rellevància i/o actualitat de la web i aplicacions o dels seus continguts
  4. La possible manca d’adequació a finalitats o compliment d’expectatives que poguessin generar la web i/o aplicacions o els seus continguts.

 

 

Sisè.. – Enllaços a la web i/o aplicacions

No està permesa la introducció d’enllaços a la web i/o aplicacions Per establir qualsevol tipus d’enllaç, l’interessat haurà de comptar amb l’autorització per escrit dels administradors del lloc web.

Queda prohibida terminantment, independentment del tipus d’enllaç que es faci a la web i/o aplicacions, establir marcs, frames o qualsevol altre mecanisme que permeti la visualització dels continguts a través d’un altre lloc diferent a la web i/o aplicacions.

 

Setè.- Ús de la web i/o aplicacions.

Amb els límits establerts per la llei i els Termes i Condicions establerts a l’efecte, l’usuari assumirà tot tipus de responsabilitat legal derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la web i/o aplicacions, com podria ser:

 

a) utilitzar qualsevol dispositiu, programari, virus, malware o rutina per interferir o intentar interferir en el bon funcionament de la web i/o aplicacions,

 

 

b) l’ús de “phishing”, o suplantació de la identitat d’una altra persona actuant en el seu nom,

 

 

c) l’ús de la web i/o aplicacions per publicitar-se a través de la presència d’enllaços, màrqueting en línia o qualsevol altre mitjà que pogués suposar l’ús de publicitat fraudulenta,

 

 

d) La publicació de qualsevol contingut que sigui amenaçador o violent.

 

Vuitè.- Consentiment i Jurisdicció

L’usuari està d’acord amb les condicions descrites i assumeix qualsevol tipus de responsabilitat legal si incompleix els termes aquí descrits.

Aquestes condicions estan subjectes a les lleis d’Espanya. Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts o dels continguts propis de la web i/o aplicacions, el jutjat competent serà el dels Tribunals i Jutjats de Barcelona o del domicili de l’usuari.

 

Novè.- Vigència de les condicions d’ús.

Les presents condicions d’utilització de la web i aplicació tenen caràcter indefinit.
No obstant, SafeTroop es reserva el dret a modificar de manera unilateral aquestes condicions quan ho consideri oportú, basant-se en criteris legals, doctrinals o jurisprudencials. Qualsevol modificació entrarà en vigor en el moment en què sigui publicada a la web i/o aplicacions (segons correspongui), a través del present Avís Legal, Termes i Condicions o qualsevol altre text legal inclòs al lloc web o a les aplicacions.